Các Loài Côn Trùng Biến Thái Thư Thế Nào

CÔNG TY TNHH KIỂM SOÁT SINH VẬT GÂY HẠI AN SINH - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

02866822568

0964267788

Email: ceo.sg@ansinh.com

Các Loài Côn Trùng Biến Thái Thư Thế Nào
Ngày đăng: 29/01/2021 04:24 PM

Các thể biến thái ở côn trùng

Thể biến thái là quá trình thay đổi hình thái bên ngoài, và cấu tạo bên trong của côn trùng đang phát triển.

Những thay đổi này mang tính chất di truyền và là đặc điểm ổn định của mỗi loài, diễn ra theo một trình tự nhất định.

Thời gian của mỗi giai đoạn có thể thay đổi theo điều kiện ngoại cảnh, và hoạt động hocmon bên trong như: hocmon trẻ giữ không cho thay đổi đột ngột, hocmon ecdizon và ecdixteron thúc đẩy sang trạng thái mới.

Chức năng và ý nghĩa mỗi giai đoạn như sau:

• Giai đoạn trứng: để kết hợp đặc điểm di truyền bố mẹ, tạo thành cơ thể mới.

• Giai đoạn sâu non (ấu trùng): để lớn lên, tích lũy chất dự trữ, tạo điều kiện cho cơ thể phát triển.

• Giai đoạn nhộng: để chống đỡ với các điều kiện không thuận lợi (hạn, rét). Song cũng có những loài sâu qua đông hay qua hè ở giai đoạn trứng, sâu non tuổi lớn hoặc sâu trưởng thành.

• Giai đoạn trưởng thành: làm chức năng sinh sản, duy trì nòi giống.

The_bien_thai_hoan_toan

Biến thái hoàn toàn qua 4 giai đoạn: trứng, sâu non, nhộng, sâu trưởng thành

Trứng nở thành sâu non, sâu non qua một số lần lột xác, mỗi lần lột xác là 1 tuổi.

Khi đẫy sức thì thành nhộng, với hình dáng hoàn toàn khác; sau một thời gian yên tĩnh, nhộng hóa thành sâu trưởng thành, khác hẳn nhộng và sâu non, có đầy đủ các đặc điểm của loài sâu.

Sâu trưởng thành giao phối với nhau và đẻ trứng. Các loài bướm có biến thái hoàn toàn.

 The_bien_thai_khong_hoan_toan

Biến thái không hoàn toàn qua 3 giai đoạn: trứng, sâu non, sâu trưởng thành (không có giai đoạn nhộng).

Sâu non có cấu tạo tương tự như sâu trưởng thành, nhưng đơn giản hơn, sau mỗi lần lột xác lại có thêm đặc điểm mới.

Cho đến khi có đầy đủ các đặc điểm của loài, và chuyển thành sâu trưởng thành. Các loài sâu thuộc bộ cánh thẳng có biến thái không hoàn toàn.

0
Zalo
Hotline